Podmínky užití

Používáním portálu a registrací souhlasíte s pravidly uvedenými níže. Zároveň berete na vědomí rizika, která vyplývají z podstaty segmentu a nebudete si u provozovatele portálu nárokovat jakékoli náhrady škody, které mohou eventuelně vzniknout , či škody způsobené neseriózním jednáním třetí strany. 

Vaše údaje nebudou využity pro třetí stranu s výjimkou údajů odeslaných přes formuláře třetí strany.

Poskytovatel neposkytuje  žádné záruky ohledně služby a obsahu třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby.

Poskytovatel  neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která  vznikne v souvislosti s používáním služeb, obsahu portálu nebo  třetích osob.

Berte prosím na vědomí rizika a neposílejte zálohy ani jiné poplatky před podepsáním smlouvy o půjčce. Velmi dobře si před podpisem přečtěte smlouvy a jejich dodatky , přepočítejte si splátky ( RPSN ) , správne , zřizovací a jiné poplatky. Vyhnete se tak nepříjemnostem . Pokud vám obsah smlouvy není zřejmý, poraďte se s odborníkem ( právník, ombudsman , jiná kompetentní osoba) .

Provozovatel si vyhrazuje právo :

  • občasně poslat hromadný mail , ať už reklamního nebo informačního charakteru ( je možne se z newsletter – u odhlásit )
  • měnit / doplnit pravidla bez předchozího upozornění , při zásadních změnách se může posílat informační mail .
  • zablokovat přístup v případě porušení pravidel , či nerespektování zásad slušného chování ( vulgarismy, spam – ​​opakované zahlcování portálu stejnými nabídkami, … )